Pe r s i a n Pa r a d i s e/ پردیس ایرانی
ابعاد آجر : 50×200 – 50×100 میلیمتر
ضخامت آجر : 6 میلیمتر
وزن آجر : 13کیلوگرم در مترمربع
با الهام از طراحى نماى مسجد جامع عباسى (امام اصفهان)
این مجموعه رنگى حاوى رنگ هایى هماهنگ با نظام رنگى به کار رفته در معمارى سنتى ایران است.

EM A0100
YLE 1
لعاب براق

EM A0100
BRN 2

EM A0100
BRN 4

EM A0100
BLU 5

EM A0100
BLK 1

EM A0100
WHT 3

EM A0100
TAN 4

EM A0100
GRN 17

EG A0100
GRN 99
لعاب براق

EG A0100
GRN 98
لعاب براق