آجر پرسلاني با ضخامت 9 ميلي متر، ضخامتي بسيار پايين‌تر از ديگر محصولات رايج در نما دارد. اين ويژگي موجب مي‌شود که وزن جداره نما تا حد چشمگيري کاهش يابد.

استفاده از آجر پرسلاني با کاهش وزن لايه نما موجب مي‌شود که بتوان سازه سبکتري را براي نگهداري نما درنظر گرفت.

آجر پرسلاني مي‌تواند به صورت پانلي نصب و اجرا شود. استفاده از پانل‌هاي پيش ساخته موجب مي‌شود که نما در قالب قطعات بزرگِ يکپارچه در زمان بسيار کوتاهي اجرا گردد. با اين کار، از زمان کليه فعاليت هاي مربوط به اجرا و نصب نما کاسته مي‌شود. ميزان کاهش اين زمان، به طرح نما و نحوه طراحي قطعات پيش ساخته وابسته است.

يکي از چالش‌هاي اساسي صنعت ساختمان در ايران، توجه به زلزله، طوفان و ديگر حوادث طبيعي، و کاهش آسيب‌ها و تلفات ناشي از آن در بنا است. در اين ميان، وزن بالاي لايه نما، از موارد تعيين کننده‌اي است که در لحظات نخستين حادثه، خسارات بالايي را به عابران و ساکنان فضا وارد مي‌سازد. ابعاد کوچک و وزن کم آجر پرسلاني موجب مي شود که خطرات ناشي از ريزش آوار در اثر زلزله طوفان و ديگر حوادث طبيعي به ميران قابل توجهي کاهش يابد و بنا از ايمني بيشتري برخوردار باشد.

سهولت اجرا و افزايش سرعت فرايندهاي مربوط به نصب نما موجب مي شود که از ميزان نفر-ساعت مربوط به اجرا و نصب نما کاسته شود و بدين ترتيب هزينه‌هاي اجراي نما کاهش يابد.

سراميک نسبت به آتش مقاوم است و در برابر حرارت تغيير ساختار نمي دهد؛ به علاوه در روش نصب محصول به صورت پانلي، تمهيدات فني لازم ديده شده است که کل لايه نما و جداره هاي نگهدارنده آن از مقاومت لازم در برابر آتش سوزي برخوردار هستند.