اين محصول، گستره‌ وسيعي از رنگ‌هاي مختلف را در صنعت ساختمان وارد مي‌نمايد. فناوري‌ توليد آجر پرسلاني، به طراحان اجازه مي‌دهد که ترکيب‌هاي متنوعي از رنگ و بافت را بر نماي ساختمان پياده کنند. بدين ترتيب، آجر پرسلاني براي معماران و طراحان، قلمي جادويي فراهم مي‌کند که ايده‌هاي خلاقانه خود را عينيت بخشند. در مقياس شهري نيز، اين ابزار موجب مي‌شود که حضور رنگ در فضاي شهري و در نماهاي عمومي افزايش يابد.

تنوع رنگ و اندازه آجر پرسلاني، موجب مي‌شود که اين محصول ابزار مناسبي براي خلق نقوش باشد. متناسب با گرايش طراح، اين نقوش مي‌توانند ترکيبي متفاوت را ارائه کند. دسته‌اي از نقوش، با رويکرد سنتي، آرايه‌هاي به‌کار رفته در معماري ايراني-اسلامي را بازآفريني مي‌نمايد. ودسته ديگر، با رويکردي مدرن، از نقش‌مايه‌هاي معاصر بهره مي‌گيرد.

ويژگي‌هاي فني اين محصول به طراحان اجازه مي‌دهد که آن را براي پوشش جداره‌هاي موجود در فضاي باز نيز به‌کار برند. اين امر موجب هماهنگي هر چه بيشتر فضاي معماري داخل و خارج و به دست آمدن وحدت فضايي در کل پروژه مي‌گردد.

 

جداره هاى افقى مانند سقف، جداره هاى شيبدار، جداره هاى عمودى

 

تنوع رنگ و بافت محصول جذابیت هاى بصرى نما را افزایش میدهد و به طراحان اجازه مى دهد که نقش هاى جدیدى را در نماى بنا به تصویر کشند.