هماهنگی محصول با مصوبات ملی طراحی نما/ Accordance with Façade Design National Regulations

اهم مراجع بررسی شده:

  • ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
  • دستورالعمل ساماندهی (طراحی، پایش و اجراء) نماهای شهر تهران در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
  • ضوابط پایش نمای ابنیه در كميته نما و منظر شهري منطقه یک شهرداری تهران
دستورالعمل های ملی طراحی نما راهکار محصول آجر پرسلانی البرز
مصالح احکام سلبی عدم استفاده از نماهای تمام شیشه ای یا تمام فلزی استفاده از سرامیک
عدم استفاده از رنگ های نامتعارف و تند در نمای ساختمان استفاده از ته رنگ های معماری ایرانی
پرهیز از بکارگیری مصالح متعدد در نمای ساختمان (حداکثر 4 نوع) استفاده از رنگ و بافت متعدد در سرامیک
پرهیز از به کارگیری مصالح برنده یا شکننده، در طبقات همکف و اول، در محدوده ای که در تماس فیزیکی با انسان قرار می گیرد سرامیک برنده و شکننده نبوده به باشندگان فضا آسیبی نمی رساند
احکام ایجابی ضرورت استفاده از مصالح با دوام و با کیفیت در نما در همجواری با محورها، معابر و یا ساختمان های خاص (از قبیل سنگ های مقاوم) سرامیک بادوام و کیفیت بوده مناسب استفاده در ساختمان های خاص می باشد
ضرورت استفاده از مصالح مرغوب، مانا و مقاوم در مقابل فرسایش و آلوده شدن در نما سرامیک ضمن ماندگاری در برابر فرسایش و آلودگی مقاوم می باشد.
ضرورت هماهنگی رنگ غالب نما، با رنگ ابنیه همجوار واجد ارزش تولید محصول با ظاهر مصالح سنتی مانند آجر
توصیه ها پرهیز از بکارگیری رنگ های متعدد در سطح غالب نما استفاده از سرامیک با طیف رنگی مشابه
پرهیز از بکارگیری رنگ های متعدد در سطح غالب نما استفاده از سرامیک با طیف رنگی مشابه
استفاده از مصالح قابل شستشو در طبقه همکف، به منظور زیبایی نما قابلیت شستشو در زمانی کوتاه و به سادگی
نمای ابنیه از جنس آجر بندکشی شده، سیمان بصورت آب ساب یا شسته با آبچکان مناسب، سنگ یا ترکیبی از این نوع مصالح باشد. سرامیک نما عمدتاً بر اساس شبیه سازی چنین مصالحی شکل گرفته است
بهره گیری از مصالح بوم آور و مقاوم سرامیک دارای ریشه بومی بوده و از جمله محصولات صنعت داخلی کشور است
بهره گیری از ارزش های معماری ایرانی– اسلامی در طراحی نما استفاده از طرح، رنگ، بافت و نقوش ایرانی اسلامی
ملحقات احکام ایجابی پیش بینی محل نصب هر گونه تابلو صرفاً در طبقه همکف در طرح امکان تولید و ساخت تابلو تبلیغاتی با این محصول
توصیه های عمومی رعایت هماهنگی و تناسب نما با منظر عمومی محله و مظاهر فرهنگی (در صورت وجود نکات ارزشمند در بافت محلی) امکان هماهنگی سرامیک در رنگ ها و طرح های هماهنگ با افت
استفاده از نور، رنگ و سایه روشن در سطح نما، به نحوی که بر جذابیت بصری تأکید گردد. تنوع چشمگیر رنگ و بافت در محصول سرامیک
طراح به تناسبات انسانی در طراحی نما، به ویژه در طبقات همکف تا سوم، توجه داشته باشد. رعایت تناسبات از طریق اندازه های کوچک محصول و امکان برقراری ارتباط با باشندگان فضا