ابعاد آجر : 50×200 – 50×100 میلیمتر
ضخامت آجر : 6 میلیمتر
وزن آجر : 13کیلوگرم در مترمربع
با الهام از پوشش گنبد داخلى مسجد جامع عباسى (امام اصفهان).
این مجموعه رنگى حاوى گزیده اى از رنگ هاى سرد است.

EM A0100
TAN 4

EM A0100
GRY 10

EM A0100
GRY 11

EG A0100
GOLD 3
متالیک

EM A0100
BRN 13

EM A0100
WHT 3

EM A0100
BLU 99

EM A0100
BLU 3

EM A0100
GRN 3

EM A0100
BLU 5