مرحله نام مرحله مواد مصرفی و میزان آن ها ضخامت روش کار
1 زیرسازی ملات ماسه (1) سیمان (6-5) 2-5 میلی متر با کمک شمشه و نقاط مبنا سطحی یکدست ایجاد می کنیم.
2 آب بندی چسب بتن ویژه آب بندی (SA12 شرکت شیمی ساختمان) به مقدار 1 درصد وزنی ملات 1 میلی متر ملات زیرسازی برای آب بندی سطح ایجاد می گردد
3 نرمه کشی ملات پودر سنگ (1) و سیمان سفید (3) 2-3 میلی متر این سطح برای چسباندن سرامیک بر روی سطح آب بندی شده و آماده می شود.
4 نصب سرامیک 6-9 میلی متر سرامیک را با چکش پلاستیکی بر روی نرمه محکم می کنیم