مصالح وزن
(k/m2)
وزن مصالح زیرسازی (k/m2) جمع ( k/m2) مقایسه محصول با آجر پرسلانی
کامپوزیت حدود 5-8 حدود 5-8 حدود 10-16 بی هویتی در منظر شهری
عدم هماهنگی با شرایط اقلیمی ایران
سنگ حدود 70-80 حدود 20 با زیرسازی آهنی 100-90 وزن زیاد،و در ادامه افزایش هزینه های سازه ای
افزایش خطرات جانی و مالی در حوادث نامترقبه و ریزش
سیمان 4 سانتی متر حدود 77 77 آلودگی‌های هوا را به خود گرفته و تیره و کثیف می‌شود که نیاز به شستشو دارد.
افزایش هزینه در طولانی مدت نگهداری.
ترمووود حدود 8 حدود 4 حدود 13 ماندگاری رنگ و پایایی محصول بعد از 15 سال قابل تضمین نمی باشد.
هزینه بالاتری را تحمیل میکند.
آجر نسوز نما 40-50 50 90-100 در بعضی انواع شاهد شوره زدن نما هستیم.
در بعضی انواع (سنتی) بعد از گذشت مدت زمانی، آجر آلودگی‌های هوا را به خود گرفته و تیره و کثیف می‌شود که نیاز به شستشو دارد.
آجر پرسلانی 6×24: 19 38 با آستر زیرین و نرمه مصرفی 51-57
5×10
5×20 : 13